microregiunea tara hategului

 

În contextul schimbării constante a societăţii contemporane, a diversificării ocupaţiilor, a creşterii timpului liber şi a interesului oamenilor pentru noi experienţe, vă propunem un exercițiu participativ de dezvoltare culturală, turistică și comunitară facilitat în cadrul proiectului „Conexiuni culturale”.

Apreciind potențialele de care dispune Microregiunea Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor, am conceput acest proiect cu gândul de a contribui la o mai bună vizibilitate naţională şi internaţională a acestora, de a contribui la construcţia unor comunităţi mai coezive şi active care să asigure generaţiilor viitoare şansele necesare unei vieţi mai bune la ele acasă.

În colaborare cu Grupul de Acțiune Locală al microregiunii şi cu toţi cei interesaţi, ne propunem să identificăm, să analizăm şi să promovăm potenţialul patrimoniului cultural și natural local. Considerăm această moștenire ca factor cheie pentru o viitoare dezvoltare sustenabilă a microregiunii. Pentru atingerea acestui scop am dori sa găsim împreună răspunsuri la întrebările legate de cum să păstram și să promovăm acest patrimoniu.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi http://www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania.